Share |

Johtokunta 2021

01.01.2021 – 31.12.2021

Anne Kerko, puheenjohtaja

Mauno Kuisma, varapuheenjohtaja

Jaana Latva-Äijö, sihteeri

Timo Palomäki

Maarit Halme                 

Auli Lehtonen                  

Tanja Korhonen                       

Hannele Sederqvist                  

Sirpa Länkä

Margit Palomäki

Mika Hjelt (rahastonhoitaja, ei kuulu johtokuntaan)